Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ETR - tekst łatwy do czytania

Wyświetl stronę główną » ETR - tekst łatwy do czytania

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANA BRZECHWY  W ŁAZACH

 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy , ul. Topolowa 9  42-450 Łazy.

 

To jest budynek przedszkola, w który znajduje się przy ul. Topolowej 9 w Łazach. W budynku funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych oraz gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, intendent.
Do budynku prowadzą 3 wejścia od strony ul. Topolowej 9:
1 wejście  znajduje się przed windą, prowadzą schody( wejście główne)
2 wejście winda dla osób niepełnosprawnych
3 wejście  do szatni, prowadzą do niego schody znajduje się za windą.

Dyrektorem Przedszkola jest Beata Sadowska.

Po wejściu do przedszkola
 Wejściem głównym po prawej stronie znajduje się gabinet dyrektora i sekretariat.
Po wejściu schodami na 1 piętro po lewej stronie znajduje się księgowość i intendent.

Gdzie można zaparkować

Od strony ul. Piotra  Skargi znajduje się  szutrowy parking.  Do budynku przedszkola prowadzi 
szeroki podjazd z możliwością zaparkowania dla osoby niepełnosprawnej.

Czym zajmuje się placówka?
1. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do codziennego życia. 
2. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, zrozumienia dla innych zachowań.
 3. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
4. Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.
 5. Dostrzeganie drugiego człowieka, jego potrzeb, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
6. Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównać szanse edukacyjne. 
7. Modelowanie  zachowań  dzieci pełnosprawnych do niesienia pomocy i do traktowania niepełnosprawnych jako partnerów. 
8. Udzielanie dzieciom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jak załatwić sprawę w placówce?

Jest kilka sposobów w jakie osoby niepełnosprawnościami  mogą załatwiać sprawę w placówce:
1. napisanie pisma  i wysłanie  go na adres Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach,
2. Zaniesienie pisma do sekretariatu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach,
3. napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail:pp1_lazy@wp.pl
4. zadzwonienie na numer: 326729459, 517752002.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się  z urzędnikiem za pomocą wideo-tłumacza. Tłumacz jest dostępny na stronie internetowej https://centrum.gov.pl/strona-glowna/tlumacz-jezyka-migowego-online/ . Aby użyć tłumacza, trzeba mieć dostęp do internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.

Niewidomi i osoby mające problemy z widzeniem także otrzymają pomoc w placówce. Pracownicy pomogą załatwić  daną sprawę. Należy ich wcześniej  poinformować o problemie z widzeniem.

Do placówki można wejść z psem przewodnikiem, który pomaga w poruszaniu się.

Jak skontaktować się z placówką?
Sekretariat przedszkola jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.
Jeżeli chcesz skontaktować się z przedszkolem telefonicznie, zadzwoń na numer 32672949 lub 517752002.
Innym sposobem skontaktowania się jest napisanie wiadomości  na adres e mail: pp1_lazy@wp.pl

 

Oficjalna strona www

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
42-450 Łazy
ul. Topolowa 9
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.