Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.przedszkolelazy.pl

Adres artykułu: www.bip.przedszkolelazy.pl/artykuly/11

Załatwianie spraw

Sekretariat przedszkola przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
Korespondencje można dostarczać osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 

Skargi i wnioski składać można:

·drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Topolowa 9    42-450 Łazy,
· telefonicznie: numer 32 67 29 459 lub 517752002.
· faksem: numer 32 67 29 459,
·  pocztą elektroniczną - na adres: pp1_lazy@wp.pl.
   Sprawy  dotyczące wychowanków  załatwiane są w dniach pracy Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach  w godzinach od 8.00 do 14.00.             

 Dyrektor przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy przedszkola.